Friday, August 14, 2009

ကြြ်န္ေတာ္သိေသာ java အေၾကာင္း တစိုးတစိ ..

Java programming language ရ ဲ ႔ ဖခင္ႀကီးကေတာ့ sun microsystem မွ James Gosling ပါပဲ.. ၁၉၉၃-၁၉၉၄ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ ေလာက္က James Gosling နဲ႔ Bill joy တုိ႔ ရဲ ႔လမ္းညြန္မႈနဲ႔ အစျပဳခဲ႔တဲ႔ java programming language ဟာ Free Software တစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ GNU General Public License. နဲ႔ တရား၀င္ ေမြးဖြားလာခဲ႔ပါတယ္.. C , C++ မွ syntax (ေရးသားနည္း) မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာခဲ႔ပါတယ္.. java program တစ္ခု ကို အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ JVM (java virtual machine) လိုအပ္မွာပါ .. တကယ္ေတာ့ program တစ္ပုဒ္ဆို တာ ကြ်န္ပ်ဴတာကို ညြန္ၾကားခုိင္းေစဖို႔ instruction ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္.. ကြ်န္ပ်ဴတာ တစ္လံုးဟာ electronic device တစ္ခုျဖစ္လို႔ သူ႔ကိုခုိင္းေစရာမွာ သူနားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖစ္ရမွာပါ .. အဓိက အလုပ္လုပ္တာကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္လုပ္ေစခ်င္တဲ႔ စက္ပစၥည္းကို power signal ပါ၀ါ အဖြင့္အပိတ္နဲ႔ ခုိုင္းေစတာျဖစ္ပါတယ္ ..အဲလိုခိုင္းေစ ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ စက္နားလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ power signal ေပးျခင္းပါပဲ ဒါကိုပဲ စက္နားလည္ေသာ ဘာသာစကား (machine language) လို႔ေခၚတာပါ. အဲဒီေတာ့ တစ္ခါ ျပသနာရွိတာတာက စက္နားလည္ရင္လူနားလည္ဖို ခက္ေနျပန္ေရာ ဒါနဲ႔ လူေတြက လူနားလည္သလို program instruction ေတြကိုေရးဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္ .ဒါနဲ႔ ပဲ လူနားလည္ေစမယ့္ simple english ကိုအသံုးျပဳထားတဲ႔ language တစ္ခုကေန စက္နားလည္ေစမယ့္ ဘာသာကိုေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္မယ့္ အကူအညီ ရွိဖို႔လုိအပ္လာပါတယ္ .. java programming language ဟာ english ဘာသာစကားကေန စက္ကို ခိုင္းေစႏိုင္ဖို႔ JVM (java virtual machine) ကေန ေျပာင္းလဲၿပီး လူေတြၾကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားတဲ႔ language ကေန byte code လို႔ ေခၚတဲ႔ JVM နားလည္မယ့္ ဘာသာစကားကိုအရင္ေျပာင္းလဲ ၿပီး JVM မွ စက္နားလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္.. ဒါေၾကာင့္ java programming ကိုေ၇းမယ္ အသံုးျပဳမယ္ဆို၇င္ JVM က လိုအပ္မွာပါ.. Java ရဲ ႔ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ JVM သာရွိမယ္ဆို၇င္ မတူညီေသာ operating System (eg window or linux) ေပၚမွာ JVM version ေျပာင္းေပးတာနဲ႔ code ကုိထပ္ေရးစရာမလိုပဲ အသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ .. ဒါကိုပဲ java ဟာ multi platform ရတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္.. တကယ္ေတာ့ JVM က ဘာသာျပန္တစ္ေယာက္လိုပါပဲ .. သူက window operating system အတြက္ဆိုရင္ window က နားလည္ေစမယ့္ အတုိင္းဘာသာျပန္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး linux အတြက္ဆိုရင္လဲ linux က နားလည္ေစမယ့္ အတုိင္းဘာသာျပန္ေပးမွာပါ... ေနာက္ပိုင္းမွာ java ဟာ java ရဲ ႔အနာဂါတ္တိုးတက္မႈ အတြက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ JCP (java community process) အဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး တိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္...

စိတ္ကူးထဲ က ေရးမိေ၇းရာ

ကြ်န္ေတာ္ ခု blog ကို မ၀င္ျဖစ္တာလဲ ၾကာပါၿပီ .. လက္ရွိကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ရဲ ႔မွတ္တမ္းတစ္ခုအေနနဲ ႔ေရာ .. ကြ်န္ေတာ့္ ရဲ ႔ဆႏၵ တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ Grow Up Together ဆိုတဲ႔ ေဆာင္ပုဒ္ေလးအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်င္လို႔ Java နဲ႔ ပက္သက္ေနတဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္မွတ္စုကို မွတ္တမ္းတင္မႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ ဆက္ေရးျဖစ္သြားတာပါ... မသိေသးတဲ႔ သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုခု ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ေက်နပ္ရမွာပါ .... ကြ်န္ေတာ္အတြက္လဲ online based note တစ္ခု အျဖစ္သိမ္းထားရေအာင္ပါ ....

Monday, December 10, 2007

ပ႒ာန္း ပါ႒ိေတာ္


နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၶဳဒၶႆ

ပစၥယုေဒၶသ ပါ႒ိ

ေဟတုပစၥေယာ ၊ အာရမၼဏပစၥေယာ ၊

အဓိပတိ ပစၥေယာ၊

အနႏၱရပစၥေယာ ၊ သမနႏၱရ ပစၥေယာ ၊

သဟဇာတ ပစၥေယာ ၊

အညမည ပစၥေယာ၊ နိႆယ ပစၥေယာ၊

ဥပနိႆယပစၥေယာ ၊

ပုေရဇာတ ပစၥေယာ ၊ ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ၊

အာေသ၀နပစၥေယာ ၊

ကမၼ ပစၥေယာ ၊ ၀ိပါက ပစၥေယာ ၊ အာဟာရ ပစၥေယာ ၊

ဣျႏၵိယပစၥေယာ ၊

စ်ာန ပစၥေယာ ၊ မဂၢ ပစၥေယာ ၊ သမၸယုတၱ ပစၥေယာ ၊

၀ိပၸ ယုတၱ ပစၥေယာ၊

အတိၳိပစၥေယာ ၊ နတၳိ ပစၥေယာ ၊ ၀ိဂတ ပစၥေယာ ၊

အ၀ိကတ ပစၥေယာ တိ။

ပစၥယုေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။

ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္း အက်ဥ္းၿပီး ၏ ။Saturday, December 8, 2007

ေမတၱသုတ္

ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊ ေန၀ ဒေႆႏၱိ

ဘီသနံ ၊ ယဥွိေစ၀ါႏုယုဥၥေႏာၱ ရတိၱႏၵိ၀ မတႏၵိေတာ။


သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥိၥ န ပႆတိ။

ဧ၀မာဒိဂုဏူ ေပတံ၊ ပရိတၱံ တံဘဏာမေဟ ။


ကရဏီယမတၱ ကုသေလန၊ ယႏၱ သႏၱံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။

သုေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ။

သု၀ေစာ စႆ မုဒု အႏုတိမာနီ။


သႏၱဳႆေကာ စ သုဘေရာစ ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ

သႏၱိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပဂေဗာၻ ကုေလသြ နႏုဂိေဒၶါ။


န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ ၊ ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ံဳ။

သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၱဳ၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၱဳ သုခိတတၱာ။


ေယေကစိ ပါဏဘူ တတိၱိ၊ တႆာ ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န ၀ေသသာ။

ဒီဃာ ၀ါေယ ၀ မဟႏၱာ၊မဇၹ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။


ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ၊ ေယ၀ ဒူေရ ၀ႆႏိၱ အ၀ိဒူေရ။

ဘူတာ ၀ သမၻေ၀သီ၀၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၱဳ သုခိတတၱာ။


န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺ ထ၊ နာတိမေညထ ကတၱစိ နံ ကိဥၥိ။ ဗ်ာေရာသနာ

ပ႗ိယ သည၊ နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၦယ်။


မာတာ ထထာ နိယံ ပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ။

ဧ၀မၸိ သဗၹ ဘူေတသု မာနသံ ဘ၀ေယ အပရိမာဏံ။ေမတၱဥၥ သဗၺေလာက သမိ၊ မာနသံ ဘာသေယ အပရိမာဏံ။

ဥဒၶံ အေမာ စ တိရိယဏၥ၊ အသမၹာဓံ အေ၀ရ မသပတၱံ။


တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊ သယာေနာ ယာ၀တာ ႆ သိတမိေဒၶါ ။

ဧတံ သတိ ံ အဓိေ႒ယ် ၊ ျဗဟၼ ေမ တံ ၀ိဟာရ မိဓမာဟု ။


ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၼေႏၷာ ။ ကာေမသု ၀ိနယ်ေဂ စံ

နဟိ ဇာတုဂၢဗ ၻေသယ် ပုန ေရဟိ ။

ေမတၱ သုတၱံ နိ႒ိတံ ။

Sunday, December 2, 2007

ကဲ gtalk ကို Idle လုပ္ခ်င္လား

ကဲမိတ္ေဆြတို႔ 10 မိနစ္ 15 မိနစ္ေလာက္ ေနမွျဖစ္မယ့္ Idle ကို စိတ္ၾကိဳက္ လိုသလို ေျပာင္းလို႔ရတဲ႔ ေဆာ့၀ဲေလးပါ.. သံုးရတာလြယ္ပါတယ္..

Google Talk does not provide built-in functionality to allow you to control your idle status. Your status is your business - so it only makes sense that you should be able to control it.

Always Idle

There are probably times when you'd rather not let people know you're around. gAlwaysIdle allows you to be 'always idle' so you appear away even when you're typing e-mails and sending instant messages.

Never Idle

Similar to 'always idle', there are probably times when you'd rather not let people know you're away from your computer. For those occasions, gAlwaysIdle allows you to be 'never idle' so you appear to be at your computer even when you're far away.


Download here: ဒီမွာယူပါ

Saturday, December 1, 2007

မင္းဘိသိက္ခံ ဘုရားရွိခိုး

မဟာျမိဳင္ဆရာေတာ္

အစိေႏၱယ် အပၸေမယ် ေဇဠ ေသဠ
အနႏ ၱကံ အနႏ ၱဥာဏ္
အနႏ ၱ ဘုန္းလွ်ံ အနႏ ၱတန္ခိုးစ်ာန္
ၿဖိဳးၿဖိဳး လွ်ံႂကြ ၀ိုင္းရံချဖင့္
ႏိႈင္းမရတူ ဘက္မျပဴေၾကာင့္...။

လူအမင္းမင္း နတ္မင္းမကြာ
ျဗဟၼာမႂကြင္း အမင္းမင္းတို႔
၀ပ္စင္းေကာ္ေရာ္ ဖူးေမွ်ာ္မာန္ခ် ဦးခိုက္ရသည့္
သက်ႏြယ္ဖြား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား။

ရွင္ပင္ဘုရား စိုးပိုင္ထားေသာ
တရားမကိုဋ္ မင္းယဥ္ပိုက္၏
အရိုက္အရာ ဆက္ခံသာဖို႔
အာဏာေတာ္စု မိန္႔ခြင့္ျပဳသည့္
ဓာတုဓမၼ ဥဒိၶႆႏွင့္
ေဘာကသညီ ေမြသရီတို႔
ကိန္းတည္နာမ္ခ်ဥ္း ဓာတ္သက္ႏွင္းေၾကာင့္
မင္းဘိသိက္ခံ နာမံထင္ရွား ရွင့္ကိုယ္ပြားအား
ကြ်န္ကား ခိုလႈံ ဆယ္ျဖာရံုလ်က္
ဆယ္စံုဒါန ဆယ္သီလျဖင့္
ဦးခ်မာန္ခြာ ကန္ေတာ့ပါ၏။

တစ္ျဖာပိုင္းျခား တြဲဘက္အားျဖင့္
ဆပြားၾကည္ယံု သဒၶါထံုလ်က္
ဆယ္စုံဒါန ဆယ္၀ရသို႔
စိတ္မွမကြာ ဆုပန္ပါ၏။

ဆယ္ျဖာအထု ဤေကာင္းမႈျဖင့္
ေတာင္းဆုေမြခံ ျမတ္ဆုပန္ကား...
ႀကံတိုင္းလွ်င္ေအာင္ ေဆာင္တိုင္းလွ်င္ၿပီး
ေဆာင္းေရႊထီးျဖင့္
ျပည္ႀကီး နိဗၺာန္ သိသိက္ခံသည္
စိတ္ၾကံလွ်င္ေဆာ ျပည့္ေစေသာ
သဗၺညဳ ျမတ္ရွင္ေစာ ၾသကာသ ၾသကာသ...။


မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္

≈≈မင္းဘိသိက္ခံ ဂါထာေတာ္≈≈

ပဥၥမာေရ ဇေယ ေဇ႒ံ
ဒေမ ေမတၱံစ ေသနိေယာ
ဧဒိေသာ ေ၀ဒိေတာ ေလာကံ
မံဓါေယတု မင္းဘိသိက္ခံ

အနက္...
ေယာ- အၾကင္ျမတ္ဘုရားျမတ္သည္၊
ပဥၥမာေရ - ေဒ၀ပုတၱ စသည္အျပား မာရ္ငါးပါးကို၊
ဇေယ - ေအာင္ႏိုင္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္၊
ေဇ႒ံ - ေလာကတြင္ အျမတ္ဆံုး အႀကီးဆံုးတည္း။
မင္းဘိသိက္ခံ - ေလာကသံုးပါးတို႔ ၏ ဦးအတိုက္ခံ မင္းအမွန္တည္း။
ေသနိ ံ - လာေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္စစ္သည္ အမိုက္အားလံုးကိုလည္း၊
ေမတၱံစ - ဓားလွံမဖက္ ေမတၱာေတာ္သက္သက္ျဖင့္သာ ၊
ဒေမ - မီးလွ်င္ေရသည္းႏွိပ္နယ္နည္း ျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာေၾကာင့္လည္း။
ေဇ႒ံ - ေလာကတြင္ အျမတ္ဆံုးအၾကီးမားဆံုးတည္း..
မင္းဘိသိက္ခံ - ေအာင္သူတကာတို႔၏ ထိပ္ ဘိသိက္ခံျခင္းတည္း။
ေလာကံ -ေလာကသံုးပါး ရွိရွိသမွ်ေ၀ေနယ် အစားစားမ်ားကိုလည္း၊
ဧဒိေသာ -ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္မျခား အလားတူစြာ၊
ေ၀ဒိေတာ -ကံက်ိဳး ၊ စ်ာန္က်ိဳး ၊ ဥာဏ္အက်ိဳးႏွင့္ တန္ခုိးေတဇ က်ိဳးဖလကို မွ်တ, တေစ ခံစားေစေတာ္မူပါ၏ ။
ေသာ -ထိုဘုရားျမတ္သည္၊
မံ -ေလာကဘံုရိပ္ ဦးကင္းထိပ္၀ယ္ ဘိသိက္ခံလိုစံစားလိုေသာ အကြ်ႏ္ုပ္ကို(၀ါ)ေလာက ထိပ္တင္ ဦးထိပ္ျပင္ ၌ ဘုရင္ျဖစ္လို မင္းျဖစ္လိုျငား အကြ်ႏ္ုပ္အား၊
မင္းဘိသိက္ခံ - ေရစင္သြန္းဖိ္တ္ မွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ခတ္ႏွိပ္ ဖြ႔ဲမွန္ မင္းဘိသိက္ခံ အျဖစ္သို႔ (၀ါ) မွန္းရာကိစၥ ဒိ႒ေအာင္ျမင္ ေအာင္ပြဲဆင္အျဖစ္သို႔၊
ဓာေရတု - တန္ခုိးေတာ္ဟုန္ ဘုန္းေတာ္စံုျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳကူေထာက္ ခ်ီးေျမွာက္ေပးသနားေတာ္မူပါ ဘုရား...။
(မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္)

ကဲကဲ အပ်င္းေျပ ဂိမ္းကစားလိုက္ဦး


Message:

Difficulty:


ေျပာခ်င္တာသာ ေျပာခဲ့ၾကပါ